Štartovací balíček pre efektívne upratovanie - s brožúrkou

Štartovacie balenie obsahuje: 5L bieleho octu, 1kg kyseliny citrónovej, 2kg kuchynskej sódy, 1x 500ml rozprašovač, 1x 300ml rozprašovač, praktická brožúrka s tipmi na upratovanie.

Variant:
štandardná cena: €43,08 –11 % €38,06 €31,72 bez DPH
Dostupnosť: Skladom Skladom Zvoľte variant
Štartovací balíček pre efektívne upratovanie - s brožúrkou
Brozura web balicek 01
€43,08 –11 %

Podrobný popis

Štartovací balíček na prípravu domácich čistiacich prostriedkov.

Prečo si vybrať tento štartovací balíček? Začni svoj úspešný štart jednoducho a bez chémie.Použi tieto zázraky na upratovanie všetkých povrchov v kuchyni aj kúpeľni. S bielym octom, kyselinou citrónovou a sódou ti to pôjde od ruky. Jednoducho a rýchlo si pripravíš vlastné čistiace prostriedky. Ak si nevieš rady ako na to, pripravila som pre teba môj manuál pre bleskové upratovanie, v ktorom nájdeš desiatky tipov, ako upratovať pomocou osvedčených čistiacich prostriedkov.

Jednotlivé výrobky sú určené na široké použitie v domácnosti pri šetrnom čistení a upratovaní. Ako používať jednotlivé výrobky nájdeš v mnohých mnou poskytnutých návodoch na instagrame.

Balenie obsahuje všetko najdôležitejšie na čistenie:

5L biely ocot
1kg kyselina citrónová
2kg jedlá sóda
1x rozprašovač 500ml
1x rozprašovač 300ml

1x manuál pre bleskové upratovanieJednotlivé výrobky v balení možno pri upratovaní rôzne kombinovať. V závislosti od toho, čo potrebuješ upratať. Nájdeš tu praktické tipy, na čo jednotlivé výrobky používať. Môžeš tiež čerpať i z článkov a návodov v e-shope alebo z instagramových príspevkov. 

 

 

 

Obsahuje 10 % kyseliny octovej. CAS 64-19-7

Varovanie: 
H315 Dráždi pokožku.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P280 Noste ochranné okuliare. 
P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/mlhu/dym/aerosóly.
P305+P351+P338: V PRÍPADE POŠKODENIA OČÍ: Niekoľko minút jemne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Noste ochranné okuliare.

 

Kyselina citrónová
ES: 201-069-1; CAS: 5949-29-1
Monohydrát kyseliny citrónovej.
Varovanie: 
H319. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút jemne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú v nich a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Noste ochranné okuliare.
H335. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest;