Pracia sóda - 2 kg

Pracia sóda, tvoj parťák na výrobu domáceho pracieho prášku alebo mydlového slizu. Zmäkčuje vodu, a tak chráni práčku pred usadzovaním vodného kameňa.

€7,04 €5,87 bez DPH
Dostupnosť: Skladom
Pracia sóda - 2 kg

Podrobný popis

Som pracia sóda, tvoj parťák na výrobu prírodného pracieho prášku alebo mydlového slizu. Spolu s marseillským mydlom z nás vyrobíš prací prostriedok, ktorý odstráni aj škvrny od trávy alebo ovocnej šťavy. A keď pridáš ešte TAED a perkarbonátperfektne vyperieme a prežiarime bielu bielizeň.

Zmäkčujem vodu, a tak chránim práčku pred usadzovaním vodného kameňa. Tiež hravo zatočím s mastnotou a škvrnami. Poradím si aj s poriadne špinavou, mastnou alebo zapáchajúcou bielizňou. Stačí ma najskôr rozpustiť vo vode a bielizeň na hodinku namočiť.

Ako na výrobu pracieho prášku?

 Pripravený prášok na pranie ulož v štýlových skleniciach. Prášok na rôzne prádlo môžeš mať prehľadne uložený v samostatných skleniciach.


- sklenica na biele prádlo
- sklenica na farebné prádlo

- sklenica na čierne prádlo
- sklenica na prací prášok

 

Varovanie:
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte prach.
P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.