Perkarbonát sodný - 1 kg

Perkarbonát sodný je bieliaci a čistiaci prášok na výrobu domáceho pracieho prostriedku na bielu bielizeň. Perfektne odstráni škvrny od jedla, krvi alebo nehody v batoľacích nohaviciach.

€6,72 €5,60 bez DPH
Dostupnosť: Skladom
Perkarbonát sodný - 1 kg

Podrobný popis

Som perkarbonát sodný, bieliaci a čistiaci prášok na výrobu pracieho prostriedku na bielu bielizeň. Perfektne odstránim škvrny od jedla, krvi alebo nehody v batoľacích nohaviciach. Pomôžem ti ale tiež upratať domácnosť. Vyčistím upchatý odpad, WC alebo so mnou vyrobíš prášok do umývačky.

Počas prania sa rozkladám na sódu a peroxid, ktorý sa postará o bielenie. Neobsahujem chlór a po použití zo mňa na povrchu nezostávajú žiadne zvyšky. Som tak šetrný k citlivej pokožke a bez obáv ma môžu používať aj alergici.

Na pranie bielej bielizne ma použi spolu s TAEDom. Sám udržím bielizeň žiarivú pri praní nad 60 °C, TAED ale aktivuje moju silu aj pri nižších teplotách.

Ako na prípravu pracieho prášku na bielu bielizeň?

Zmiešaj 100 g mydlových vločiek, 400 g pracej sódy, 325 g perkarbonátu a 25 g TAEDu
Prací prášok potom môžeš umiestniť do štýlovej sklenice určenej na prací prášok a jednoducho používať.

Čo ďalšie ešte dokážem?

  • Zvýšim bieliaci účinok: pridaj ma k akémukoľvek praciemu prostriedku a vyper aspoň na 60 °C.
  • Umyjem znečistené plochy ako vaňu, škáry alebo obkladačky: posyp so mnou povrch, zalej ma vodou alebo bielym octom pre ešte silnejší účinok, nechaj pôsobiť a opláchni.
  • Vyčistím odpadydo odtoku nasyp 1–2 lyžice perkarbonátu a zalej pohárom najlepšie teplého bieleho octu. Začnem peniť a rozpúšťať usadeniny. Nechaj ma pôsobiť aspoň 15 minút. Nakoniec odpad zalej vriacou vodou.
  • Vyčistím WCdo vedierka daj 1–2 lyžice perkarbonátu, zalej ma horúcou vodou, počkaj, až sa rozpustím, a potom všetko nalej do WC. Pokiaľ ťa trápi vodný kameň, nechaj ma pôsobiť cez noc a pre ešte silnejší účinok pridaj pohárik bieleho octu. Potom WC vyčisti štetkou. Pri poriadnom znečistení môžeš celý postup zopakovať.

Vyrobíš so mnou domáci prášok do umývačky2 lyžičky perkarbonátu zmiešaj s 1 lyžičkou kyseliny citrónovej a nasyp do zásobníka

Balenie 1 kg. 

 

NEBEZPEČENSTVO.
H272 Môže zosilniť požiar; oxidant.
H302 Škodlivý po požití.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
P220 Uchovávajte oddelene od odevov a iných horľavých materiálov.
P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
P401 Uchovávajte na suchom mieste pri teplotách nepresahujúcich 40 ?.
P501 Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.
P233 Uchovávajte obal tesne uzavretý.