Biely ocot 10% - 1 l

Biely ocot – to je kráľ upratovania! Na rozdiel od toho hnedého neobsahuje cukor, a tak je perfektný na upratovanie celej domácnosti. Teraz i v malom 1litrovom balení. 

€6,03 €5,03 bez DPH
Dostupnosť: Skladom
Biely ocot 10% - 1 l

Podrobný popis

Technický ocot, ideálny na upratovanie. Pozor, nieje určený na jedenie. Môžeš k nemu pridať ešte pár kvapiek esenciálneho oleja a domov krásne prevonia.
Ak s bielym octom zatiaľ nemáš skúsenosti, môžeš si zakúpiť toto malé 1-litrové balenie a otestovať jeho účinky.  

Biely ocot obsahuje 10 % kyseliny octovej, je tak koncentrovanejší než bežný ocot (ten obsahuje iba 8 %) a má ešte väčšiu čistiacu silu. Nieje tiež dosladzovaný karamelom, preto sa na upratovanie hodí omnoho viac.

Ako s bielym octom upratovať? Pred použitím ocot narieď vodou v pomere 1:4 (ocot:voda). Z 2litrového kanystru octa tak budeš mať celých 10 litrov univerzálneho čistiaceho prostriedku! 

Ocot pri upratovaní využiješ na mnoho spôsobov. Takto sa mi osvedčil: 

Univerzálny čistiaci prostriedok môžeš používať i na umývanie podláh a umývanie povrchov. Len pozor na drevené a kamenné materiály – tam ho kvôli kyslosti neodporúčam.

Mnoho ďalších osvedčených tipov a rád na upratovanie nájdeš u mňa na Instagrame

Jednolitrový ocot biely dodávame v 1-litrových plastových fľašiach zo 100% recyklovateľného plastu.  
Ak hľadáš väčšie balenie, pozri sa na 5l biely ocot 10%.

 

  

 


 

Obsahuje 10 % kyseliny octovej. CAS 64-19-7

Varovanie: 
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah detí. 
P280 Používajte ochranné okuliare. 
P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/paru/aerosoly.
P305+P351+P338: PRI ZASIAHNUTIU OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak pôjdu vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachováni. P337 + P313 Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Používajte ochranné okuliare.