Biely ocot 10% - 500 ml - v rozprašovači

Biely ocot - kráľ čistenia. Neobsahuje cukor, preto je vhodný na čistenie domácnosti. Teraz aj v mini balení - pol litra - v praktickom rozprašovači.

€5,50 €4,58 bez DPH
Dostupnosť: Skladem
Biely ocot 10% - 500 ml - v rozprašovači

Podrobný popis

Technický ocot, ktorý je ideálny na čistenie. Nie je určený na konzumáciu. Jeho vôňa je vďaka úprave jemnejšia ako u štandardného octu, ktorý poznáš z kuchyne. Ocot má široké využitie pri čistení a upratovaní.

Osvedčené tipy na používanie bieleho octu od Katky: 

  • odstraňuje pachy v práčke
  • čistenie odpadu - videonávod nájdeš tu>>>
  • umývanie chladničky - videonávod som pripravila tu>>>>
  • návod na odstraňovanie vodného kameňa z batérií nájdeš tu>>>  
  • zmäkčuje bielizeň v práčke, ideálne namiesto zmäkčovača 

Univerzálny čistiaci prostriedok môžeš ho používať na utieranie podlahy. (Ocot sa kvôli jeho kyslosti neodporúča používať na drevené a kamenné povrchy).

Mnoho ďalších osvedčených tipov a rád nájdeš u mňa na Instagrame.

Potrebuješ väčšie balenie? Biely ocot 10% môžeš zakúpiť aj v 5-litrovom kanistri.

Obsahuje 10 % kyseliny octovej. CAS 64-19-7

Varovanie: 
H315 Dráždi pokožku.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
P280 Noste ochranné okuliare. 
P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/mlhu/dym/aerosóly.
P305+P351+P338: V PRÍPADE POŠKODENIA OČÍ: Niekoľko minút jemne oplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú ľahko vybrať. Pokračujte v oplachovaní. P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. Noste ochranné okuliare.